De realisatie van de turnhal

8-12-2014
De turnhal is af!


Westlandse Turnhal Week 49 Preview door chrisiejjj

——————————————————————————————-

4-12-2014
Deze week wordt er keihard gewerkt, vrije dagen zijn opgeofferd om de toestellen snel neer te kunnen zetten.

456

30eee6dedbe7b7e87ef10d1dfb5bef46

——————————————————————————————-

26-11-014
Sinterklaas brengt een bezoekje aan de hal!
De hal staat inmiddels al behoorlijk vol met nog ingepakte toestellen. Wij denken dat Sinterklaas deze heeft afgeleverd, zie hieronder het bewijs. Het ringenstel hangt en de netten in de kleine valkuil zijn geplaatst. Ook in de grote valkuil worden de voorbereidingen getroffen.

431

1adb584dda369eb33ddace2718cce4b9

418

——————————————————————————————-

24-11-2014
Vandaag hebben we met hulp van Johan Arbouw, Jaco Arbouw, Willem Fromberg, Peter Kuyvenhoven en Nico Koers alle toestellen vanuit 3 trailers de turnhal in gebracht. Het is een enorme partij materiaal geworden. Deze happening werd gevolgd door de WOS en door het AD.
3 heren en 1 dame van Eurogym zijn samen met Marcel Borsboom van MB-Sports begonnen met het uitmeten, controleren, boren van gaten enz. en zijn zodoende voortvarend van start gegaan met de inrichting.

87deb62cf30b4754cd400f85d4d9c30e

76eab7dd37ff80f64e56f64640c59e7e

——————————————————————————————-

19-11-2014
De buitenkant gaat er strak uitzien en van binnen is alles bijna klaar voor het inrichten door MB-sports! Ze zijn alvast begonnen met de spiegelwand. Ook de kuilen zijn inmiddels vrij van vocht en ongedierte. Alle ruimte wordt benut, er komt een niskast achter de trampoline.

423

424

——————————————————————————————-

14-11-2014
Installaties vorderen snel, de definitieve verwarmingsunits en ventilatoren zijn geplaatst, de lichtlijnen worden opgehangen en de binnenwanden worden geplaatst. Vocht en kou worden met grof geweld de hal uit gejaagd. Dat is wel nodig ook want in één van de kuilen is begroeiing van de bodem aangetroffen en levendige diersoorten zoals kikkers en kleine geleedpotigen. Maar alles wordt lekker droog nu en er wordt volop gewerkt aan installaties en binnenwanden.

410

417
——————————————————————————————-

10-11-2014
Het dak is inmiddels dicht, de glazen sluis is gemaakt en er wordt hard gewerkt aan de verdiepingsvloer.

382

——————————————————————————————-

De turnhal boven de grond
Na een goede droge periode kon we dan eindelijk beginnen aan de constructie boven de grond. Dan zegt iedereen altijd… en dan gaat het ineens heel snel… nou dat zeker waar. Als eerste zijn de stalen kolommen geplaatst met daaraan vast de staalconstructie. Vervolgens kwamen helemaal uit Ede met speciaal transport de houten gelamineerde liggers van 24 meter lang en 1 meter hoog. Het plaatsen van deze enorme liggers was spectaculair te noemen. Als laatste zijn deze week de stalen schoorconstructies gemonteerd. Volgende week gaat het dak erop en dan is het hoogste punt bereikt.

collage1

306

340

——————————————————————————————-

Van Bouwplaats tot Turnhal deel 1
De heipalen zitten in de grond, er wordt hard gewerkt door bouwbedrijf Verbakel aan de fundering. Hierna werd er hard gewerkt aan de valkuilen. Bekisten, afstorten, bitumineren en isoleren. Toen dit eenmaal gebeurd was kon het beton gestort worden!

186

205

249
——————————————————————————————-

Ceremonie ‘1ste paal’ een groot succes.
Woensdag 9 juli was VV Naaldwijk even het decor voor turnliefhebbend Westland. In aanwezigheid van 10 Westlandse turnverenigingen, wethouder El Mokadem, sponsors, pers, buren van de hoge bomen en obligatiehouders werd het slaan van de eerste paal op symbolische wijze gevierd.
De turnhal is een gezamelijk initiatief van de 10 Westlandse gymnastiekverenigingen. Om dit te benadrukken hebben afgevaardigden van elke gymnastiekvereniging woensdag 9 juli hun eigen paal op symbolische wijze geslagen.

turnhal

turnhal 09

——————————————————————————————-

De bouw is gestart!
De bouwers hebben het terrein aan de hoge bomen betrokken en de eerste paal is inmiddels geslagen. Natuurlijk willen we dit heugelijke feit niet zonder het te vieren voor laten gaan. We vieren de start van het bouwen van de turnhal op 9 juli 2014 om 15.00 uur.

20140625_083840

——————————————————————————————-

We gaan van start!
Het is zover we gaan beginnen. De heipalen zijn besteld en de datum van de eerste paal wordt zeer spoedig bekent gemaakt op de site en van de architect, Abacus hebben we een nieuwe definitieve tekening hal gekregen!

——————————————————————————————-

Stand van zaken rondom de bouw op 19-1-2014
Het gaat de goede kant op met de voorbereidingen voor de bouw van de Turnhal Westland. Gemeente Westland heeft vlak voor de kerst de bouwvergunning afgegeven, dus die hobbel is ook weer genomen. Nu wachten we nog op goedkeuring van de stichting waarborgfonds sport (SWS) voor de garantie stelling, maar ook dat ziet er goed uit. p dit moment worden er een vier tal aannemers bezocht om tot de werkelijke bouwopdracht te komen. Het streven is nog steeds om in september 2014 te starten met de lessen in de turnhal.
Voor wie het nog niet wist: de turnhal wordt gebouwd op het sportpark de Hoge Bomen te Naaldwijk tussen de accommodaties van WPK/Westlandia Handbal en Hockeyvereniging Westland in.

——————————————————————————————-

Wat er aan vooraf ging
In 2004 kwam het bestuur van D.O.S. Naaldwijk met een plan om bij de nieuw te bouwen sportaccommodaties van de scholen in het Hoogeland extra voorzieningen te maken voor het turnen. Dit bleek helaas niet mogelijk, maar de plannenmakers lieten het hier niet bij zitten,er kwam een 2e plan: De Dijkweg locatie Bernadetteschool. Hier zouden 2 gymzalen komen met daar bovenop een turnhal. Alle Westlandse gymnastiekverenigingen werden erbij betrokken. Het rapport “Gymmen is anders dan Turnen” werd geschreven Een rondgang langs alle gemeentelijke fracties werd gemaakt en iedereen was positief. Op 10 september 2007 werd het rapport bij de commissie maatschappelijke omgeving gepresenteerd en de commissie ondersteunde unaniem de plannen. De Stichting Westlandse Gymnastiek Verenigingen ( SWGV) werd opgericht en zou bouwheer worden van de Westlandse turnhal. Met Gemeente Westland, Vestia en de SWGV werd een intentieverklaring ondertekend. Echter in april 2011 gaf Gemeente Westland aan te willen stoppen met het plan Dijkweg, omdat het te omslachtig en te duur zou worden. Er werd ons een andere locatie toegewezen waar we snel over konden beschikken en minder afhankelijk waren van andere partijen. Locatie “De Hoge Bomen”
De nieuwe locatie die ons toegewezen werd was een braakliggend terrein op het sportpark De Hoge bomen tussen de accommodaties van WPK/Westlandia Handbal en Hockeyvereniging Westland. Nieuwe plannen werden gemaakt en in juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten een subsidie van € 700.000,- toe te zeggen.
Eindelijk kunnen we het traject van de offertes en vergunningen in. Hopelijk met als resultaat dat in maart 2014 kan worden gestart met de bouw en dan zou het mogelijk moeten zijn om in het seizoen 2014 – 2015 te kunnen beschikken over een echte Westlandse turnhal, waar onze Westlandse getalenteerde turners en turnsters goed, maar vooral veilig kunnen trainen.

Geef een reactie